ГОЛОМТ БАНК:
Тоног төхөөрөмж (110)
Содон зарууд
Тоног төхөөрөмж ангилалын зарууд