Дотоод сүлжээ болон дотуур холбоон дээр чинь /Ip утас, PBX, интернет сүлжээ/

2021-06-10 20:23

Дотоод сүлжээ болон дотуур холбоон дээр чинь /Ip утас, PBX, интернет сүлжээ/ асуудал гараад байвал бидэнтэй холбогдоорой. Зайнаас алдааг шалгаж, мөн утсаар ярьж асуудлыг шалгана. Бүр асуудалтай байвал очиж шалгаж болно.

Дотоод сүлжээ болон дотуур холбоон дээр чинь /Ip утас, PBX, интернет сүлжээ/ асуудал гараад байвал бидэнтэй холбогдоорой. Зайнаас алдааг шалгаж, мөн утсаар ярьж асуудлыг шалгана. Бүр асуудалтай байвал очиж шалгаж болно.
Бусад зарууд
Эрүүгийн хэрэгт зөвлөгөө өгч, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ
Эрүүгийн хэрэгт зөвлөгөө өгч, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ
20,000 ₮  
7 цаг 26 минутын өмнө
Хуулийн зөвлөгөө, өмгөөлөл
Хууль зүйн салбарын олон жилийн дадлага туршлагатай
1
Хуулийн зөвлөгөө, өмгөөлөл Хууль зүйн салбарын олон жилийн дадлага туршлагатай
20,000 ₮  
7 цаг 26 минутын өмнө
Байгаль орчны үнэлгээ хийнэ
1
Байгаль орчны үнэлгээ хийнэ
 
7 цаг 26 минутын өмнө
Гэрээний үүрэгтэй холбоотой хэрэгт өмгөөлж үйлчилнэ
Гэрээний үүрэгтэй холбоотой хэрэгт өмгөөлж үйлчилнэ
20,000 ₮  
7 цаг 26 минутын өмнө
Хууль зүйн салбарын олон жилийн дадлага туршлагатай хууль зүйн ухааны доктор,
1
Хууль зүйн салбарын олон жилийн дадлага туршлагатай хууль зүйн ухааны доктор,
20,000 ₮  
7 цаг 26 минутын өмнө
Бизнесийн болон бүх төрлийн гэрээтэй холбоотой харилцаанд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, өмгөөлж үйлчилнэ
Бизнесийн болон бүх төрлийн гэрээтэй холбоотой харилцаанд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, өмгөөлж үйлчилнэ
20,000 ₮  
7 цаг 26 минутын өмнө
Бүх төрлийн хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл
Бүх төрлийн хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл
20,000 ₮  
7 цаг 26 минутын өмнө
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙНЭ.
1
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙНЭ.
 
7 цаг 26 минутын өмнө
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙНЭ. Байгаль орчны техникийн болон биологийн
1
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙНЭ. Байгаль орчны техникийн болон биологийн
 
7 цаг 26 минутын өмнө
Байгаль орчны аудит хийнэ Мэргэжлийн эрх бүхий байгууллага чанарын өндөр
1
Байгаль орчны аудит хийнэ Мэргэжлийн эрх бүхий байгууллага чанарын өндөр
10,000 ₮  
7 цаг 26 минутын өмнө
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ Тусгай зөвшөөрөлтэй олон жилийн туршлагатай
1
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ Тусгай зөвшөөрөлтэй олон жилийн туршлагатай
 
7 цаг 26 минутын өмнө
Хялбар бүтэцтэй ба бизнес эрхлэгч өөрөө удирдан ажилууллах боломжтой учраас
1
Хялбар бүтэцтэй ба бизнес эрхлэгч өөрөө удирдан ажилууллах боломжтой учраас
1,111 ₮  
7 цаг 50 минутын өмнө