Матетаик,Физик,монгол хэл,уран зохиол,хими хичээлийн хоцрогдол арилгана.

250 мянга ₮
Уржигдар 15 цаг 47 минутад
Матетаик,Физик,монгол хэл,уран зохиол,хими хичээлийн хоцрогдол арилгана. ЭЕШ бэлтгэнэ. Хичээлийн хоцрогдол арилгана. Ганцаарчилсан түргэвчилсэн , гэрээр болон онлайн танхимаар заана. Мэргэжилийн багш заана. Математик,Физик,монгол хэл,уран зохиол,хими ,Биологи хичээлүүдээр давтлага өгнө.
Бусад зарууд
Сэтгэн бодох IQ хөгжүүлэх шатар даам төгөлдөр хуур хөгжимтэй хосолсон сургалтанд байнга элсэлт авна.
1
Сэтгэн бодох IQ хөгжүүлэх шатар даам төгөлдөр хуур хөгжимтэй хосолсон сургалтанд байнга элсэлт авна.
180,000 ₮  
Өчигдөр 11 цаг 00 минутад
Матетаик,Физик,монгол хэл,уран зохиол,хими хичээлийн хоцрогдол арилгана.
1
Матетаик,Физик,монгол хэл,уран зохиол,хими хичээлийн хоцрогдол арилгана.
250,000 ₮  
Уржигдар 15 цаг 47 минутад
Монгол хэл математик хичээлийн хоцрогдол арилгана.
Монгол хэл математик хичээлийн хоцрогдол арилгана.
 
2021-04-01 12:46
САНХҮҮ ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ГАРГАНА.
САНХҮҮ ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ГАРГАНА.
 
2021-03-30 10:12
Бага насны хүүхдийг уншуулж,бичүүлж, бодуулж сургана
Бага насны хүүхдийг уншуулж,бичүүлж, бодуулж сургана
 
2021-03-30 10:12
ЕБС-ИЙН СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ
ЕБС-ИЙН СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ
 
2021-03-30 10:12
Монгол хэл, Математикийн хичээлийн хоцрогдол арилгана
Монгол хэл, Математикийн хичээлийн хоцрогдол арилгана
 
2021-03-30 10:11
PHOTO SHOP” ПРОГРАММЫН СУРГАЛТ
PHOTO SHOP” ПРОГРАММЫН СУРГАЛТ
 
2021-03-30 10:11
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН СУРГАЛТ
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН СУРГАЛТ
 
2021-03-30 10:11
“ГАЗАРЗҮЙН ХИЧЭЭЛ”- ээр ЭЕШ-нд бэлтгэнэ
“ГАЗАРЗҮЙН ХИЧЭЭЛ”- ээр ЭЕШ-нд бэлтгэнэ
1,000 ₮  
2021-03-30 10:11
ЭЕШ-нд бэлтгэх жилийн сургалт
ЭЕШ-нд бэлтгэх жилийн сургалт
 
2021-03-30 10:11
БАГА АНГИЙН СУРАГЧДЫН СУРГАЛТ
БАГА АНГИЙН СУРАГЧДЫН СУРГАЛТ
 
2021-03-30 10:10