Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 239 зар байна.

#TAGS:
--%>