Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 264 зар байна.

#TAGS: