Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 341 зар байна.

#TAGS: