Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 188 зар байна.

#TAGS: