Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 209 зар байна.

#TAGS: