Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 353 зар байна.

#TAGS: