Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 389 зар байна.

#TAGS:
--%>