Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 15 зар байна.

#TAGS: