Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 425 зар байна.

#TAGS: