Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 332 зар байна.

#TAGS:
--%>