Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 326 зар байна.

#TAGS: