Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 349 зар байна.

#TAGS: