Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 172 зар байна.

#TAGS: