Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 184 зар байна.

#TAGS: