Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 402 зар байна.

#TAGS:
--%>