Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 452 зар байна.

#TAGS: