Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 359 зар байна.

#TAGS:
--%>