Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 231 зар байна.

#TAGS: