Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 374 зар байна.

#TAGS: