Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 442 зар байна.

#TAGS:
--%>