Мал, амьтан, ургамал - д 32 зар байна.

#TAGS:
--%>