Мал, амьтан, ургамал - д 59 зар байна.

#TAGS:
--%>