Мал, амьтан, ургамал - д 54 зар байна.

#TAGS:
--%>