Мал, амьтан, ургамал - д 1 зар байна.

#TAGS:
--%>