Мал, амьтан, ургамал - д 0 зар байна.

#TAGS:
--%>