Мал, амьтан, ургамал - д 3 зар байна.

#TAGS:
--%>