Мал, амьтан, ургамал - д 4 зар байна.

#TAGS:
--%>