Мал, амьтан, ургамал - д 31 зар байна.

#TAGS:
--%>