Мал, амьтан, ургамал - д 38 зар байна.

#TAGS:
--%>