Тоног төхөөрөмж - д 172 зар байна.

Тоног төхөөрөмж

#TAGS:
--%>