Гал тогооны сав суулга - д 17 зар байна.

#TAGS:
--%>