Гал тогооны сав суулга - д 16 зар байна.

#TAGS:
--%>