Гал тогооны сав суулга - д 25 зар байна.

#TAGS:
--%>