Амьтан, нохой, муур, загас, хоол - д 11 зар байна.

#TAGS:
--%>