Амьтан, нохой, муур, загас, хоол - д 1 зар байна.

#TAGS:
--%>