Амьтан, нохой, муур, загас, хоол - д 15 зар байна.

#TAGS:
--%>