Мал, тахиа, гахай, тэжээл - д 10 зар байна.

#TAGS:
--%>