Мал, тахиа, гахай, тэжээл - д 26 зар байна.

#TAGS:
--%>