Зарын дугаар : 592861

Хаөшра8 сарын өмнө

Хуучирсан зар

88880055
Ygdhbhyf
Хот/Аймаг Баян Хонгор
Дүүрэг/Сум Баянлиг
Зориулалт: Бобкат
Үйлдвэрлэсэн улс: Европ
Үйлдвэрлэсэн он: 1980 доош
Нөхцөл: Монголд явж байсан